Logos og Mytos

Slot400

Logos og mytos er to væsensforskellige planer.
Logos handler om det håndgribelige/logiske/bevidste liv.
Mytos handler om den uhåndgribelige/mytiske/underbevidste verden.

3 eksempler på logos/mytos-forskelle:

Rigdom(materialisme) / Lykke(hjertero)
At være kendt / At kende sig selv
Viden / Visdom

Logosbegreberne beskriver værdier, hvorved mennesker opbygger personlighed ved at projicere og måle sig inbyrdes: beundre, ophøje, begære, misunde og nedgøre hinanden.
Mytosbegreberne beskriver essenser, hvorved mennesker skaber indre styrke og balance ved at nære det autonome Selv – uden projektioner på medmennesker.

Eventyr og myter taler til og udvikler mytos-sproget i menneskets dybder. Sproget er også drømmenes sprog, hvor alting har en underliggende betydning. Symbolernes sprog. Se indlæg om drømmetydning, drømmesymbolerog drømmepsykologi.

Når eventyr fortæller om pigen, der møder drengen, angiver fortællingen en vej til at finde modsatkønnetheden – i sig selv. Kampene med vilddyr i mørke handler om at håndtere egne u-erkendte instinkter (det autonome helende Selv). Brylluppet er symbolet på det helede menneske i harmoni med sit Selv. Slottet betyder at være regent over egen tilværelse.

Se også Mytos og Mønstre.