Drømmesymboler

Takvinge400
Drømmesymboler er underbevidsthedens mytos-sprog, hvori intet tages for pålydende. Alt kan oversættes, tolkes og tydes. Fra mytos til logos.

Find papir/farver og tegn:

Himmel/Sol/Vejr
Jord/Vand/Landskab
Bjerg
Træ
Blomst
Slange
Vilddyr
Hus

Forslag(!) til tolkning.
Hinenkeltes symboltydning er egenartet/unik/personlig og forskellig fra hinandens!

Himmel/Sol/Vejr: Din udstråling/udadvendthed/handlekraft. Mandighed/Faderen. Yang.
Jord/Vand/Landskab: Din følsomhed/indadvendthed/modtagelighed. Kvindelighed/Moderen. Yin.
Bjerg: Din selvbevidsthed/forankring/jordforbindelse. Fundamentet.
Træ: Din livskraft/gro-evne/fysik. Livstræet.
Blomst: Din gavmildhed/barmhjertighed/spontanitet. Midlertidighed.
Slange: Din sexualitet/skaberkraft/”vekselvarmhed”. Hormontilstanden.
Vilddyr: Din vildskab/dæmoni/ustyrlighed. Instinktet/Urkraften/Skyggen.
Hus: Din persona/rolle/maske. Social fremtoning/facade/personlighed.

De tegnede symbolers placeringer/farver/størrelser/udformninger/tilstande/relationer/osv afbilder kræfternes tilstand i dig/underbevidstheden/Selvet.

Kendskab til egne symboler er et redskab til at forstå vor selv-kloge, medlevende underbevidsthed, når den drømme-coacher os.

Sov godt, drøm sødt!

Se også indlæg om Drømmetydning og Drømmepsykologi.