By Heart

By Heart er udenadslære og indlevelse – med hjerne og hjerte.

Fantasi/drømme/visions-rejser og fortællinger aktiverer BÅDE den følelsesbaserede hjerte-hukommelse OG den ordnende hjernes fornuft.
Mytos  OG  Logos.

Teknikken er at bygge hjerne-nervebane-forbindelser mellem hjernens to halvdele:
Højre hjernehalvdel:
Tænkning i stjerner og spiraler, syntese, helheder, mønstre, rytmer, kreativitet, følelser, mytos.
Venstre hjernehalvdel:
Tænkning i rette linjer og tidsforløb, analyser, detaljer, systemer, skabeloner, logik, fornuft, logos.

Hjernehalvdelene er forbundne via den huske-aktiverende bro, hjernebjælken. Dens latinske betegnelse Corpus Callosum betyder legemet/kroppen, der er tykhudet/ufølsom 😉 .
Broen danner en forbindelse, men den er ikke selv involveret i at sammenstille følelse og fornuft, kreativitet og logik.
Hjernebjælken aktiveres ved mindmapping!
Det autonome Selvs evne til at skabe mønstre (se Mytos og Mønstre!).

En Mindmap er kortlægning af tankemønstre, der taler til og fra hjernen♥hjertet!
Et billedskabende og systematiserende værktøj, som er uforligneligt til at skabe og huske fortællinger:

Mindmappen er redskabet til at digte OG erindre historier til genfortælling. Hjernehalvdelene motioneres, og hjernebjælken trænes ved mønsterkonstruktion og udtænkning af mulige fortællestrenge – stjerner og spiraler.
Det kræver viljestyrke, fantasi, systematisering, tid og gentagelser. Plus blyant, papir og viskelæder.

Se indlægget Den Lille Hvide Kat!

“Advarsel”:
At arbejde med mindmapping kan indebære hjernevask og afhængighed!
Måske en slags god vane 😉