Ægte Kærlighed

Ægte kærlighed handler om at værne om Moder Jord i overensstemmelse med Myten om Den Store Helhed. Den handler om, at al ondskab og lidelse skabes af mennesker og derfor kan elimineres af mennesker. Af medfølelsen og visdommen i vor iboende godhed.
Buddhismen taler om kærlighedens fire ‘trin’:

Ubetinget venlighed. Metta. 
Gensidig medfølelse. Karuna. 
Fælles livsglæde. Mudita.
Inkluderende lighedsfølelse. Pekkha.

Romantisk kærlighed lever kun, hvis alle fire aspekter er i sving. Forventningskrav, magtesløshed og tillidstab er tegn på manglende ægte kærlighed. Mange relationer bygger på forfængelighed, selviske begær og gensidige projektioner. De forhold medfører lidelse.

Den ægte kærlighed indebærer i følge buddhismen, at mennesker erkender tomheden. Forfængeligheden. Forgængeligheden. Sunyata. Den Store Helhed.

Moder Jords balance ødelægges af de to-benedes forfængelighed. Forbrugsbegæret.
Ægte kærlighedsrelationer erkender forfængelighedens forgængelighed, så de undgår forbrugerismen og fryder sig ved venlighed, medfølelse og glæden over skaberværket. Visdom.

Se også myten om Skildpadde-Øen.