Mytekredsen

 

Mytekredsen er de synlige og usynlige fortællere, visdomsfindere, som søger ude og inde, lavt og højt, i jorden og i himmelen, i gamle bøger og i sig selv. Vi samler mønstre, myter og magier til helende fortællinger. Eventyr, myter og drømme er livseliksir, og Det Levende Ord er næring for enhver sjæl.
Fortællekunst er visdomsformidling.

Hanna Snorradóttir underviser i fortælling, se Fortælleuddannelsen i nordisk visdomstradition. Hendes baggrund er bl. a. den islandske natur og fortælletradition, ingeniøreksamen, teatervirksomhed og Brita Haugens uddannelse i ritualdans.

Anne Voel:
Levendegørende formidling er mit virke med årtiers fortælleerfaring.
Min baggrund er en MA i naturvidenskab (botanik og økologi) og en BA i undervisning med specialer i fortællingens psykologi og pædagogik.
Desuden har jeg været i mesterlære hos skuespiller, instruktør og teaterleder Niels Vandrefalk.

Tidligere havde mit virke to fronter: 1:  Optræden, fortælling af myter og eventyr – og levendegørelse af naturvidenskab. 2:  Coaching, undervisning i fortællekunst.
Nu arbejder jeg med hjemmesiden annevoel.dk – og skriver bøger…

Nedenstående indlæg er smagsprøver på mine udgydelser:

Logos og Mytos
Storytelling
Eventyr og Myter
Skelettet i en fortælling
By Heart

Mindmapping
Mørkefest For Børn. Allehelgen/Halloween.
Den gamle Dame
Årets Gang og Måner
Festens Gave og Havets Moder
Eventyrheksen og Mågen
Den Blå Pige
Nymmelise
Havets Datter

Den Vestjyske Sangfugl
Livets Vidunderlige Have. 
Den Lille Hvide Kat
Den Lille Røde Kat  
Arakne

Mytosverdenen omfatter også drømmene:

Drømmepsykologi
Drømmesymboler

Drømmetydning

Mytekredsen har udgivet bogen Nordens Mytologiske Årstidsfester, der indeholder genfortællinger af myter, hvor kvinderne får hovedrollerne. Dramaerne opleves fra vanernes fredelige verdensbillede. De var kærlighedsguder, hvis værdier var meget forskellige fra krigsgudernes. Asernes vinkel var mandekraft, krig, grådighed og ødelæggelse. Valhallas Krigere. Vanerne derimod stod for kvindekraft, fred, frugtbarhed og bæredygtighed. Folkvangs Krigere!

Myterne om de nordiske guder er levende. Omkring år 1200 nedskrev Snorre og Saxo skjaldenes fortællinger. Begge mænd var kristne, og deres beretninger om guderne var ofte ikke overens. Siden har utallige forfattere digtet nye og personlige udgaver af det kollektive mytestof.

Rammen for de nye fortællinger er fejringer af de otte årstidshøjtider for solen og for jorden, hvor fokus er på fred og kvindekraft. I den sammenhæng omtales også festritualer, fantasirejser, runekast og knudeornamenter. Tricksteren Loke har rollen som bærer af den særlige nordiske uhøjtidelighed gennem myterne.

Bogens indhold kan betragtes som et brugsredskab. Målgruppen er fortællere, lærere, kunstnere, museumsformidlere, psykoterapeuter, nyvikinger og andet godtfolk, der ikke går udenom en god historie.

Kommentarer kan mailes til MinVerden(snabel-a)annevoel.dk