Den Helende Måne

Den helende måne er ny.
Årets ottende.

Denne måne er den midterste af de 3 gule måner, som styrker evnerne til 1(7): kærlighed(juli), 2(8): helhedsanskuelse(august) og deraf følgende 3(9): omsorg(september).

Augustmånen lærer os at se helheder/rytmer/cirkler. Helhedsanskuelsen omfatter sort/hvidt, godt/ondt, begyndelse/slutning,  liv/død osv. At se tilværelsens sammenhænge, hvor enhver livsytring begynder/ophører “til rette tid”. Ligesom i naturen.
Med bevidstheden om helheder/sammenhænge kan livet leves helt.

I den store sammenhæng er det enkelte menneske bittelille, men hver eneste af os er centrum i vor egen helhed. Denne bedstemormåne styrker os i at være hele. At hele splittelse/atomisering/ubalance.

Luna

Månegudinden Luna
afbildes med månesegl.
Den hornede gudinde 😉