Pastoralesymfonien

LBeethoven

Pastoralesymfonien er Beethovens 6. symfoni.
Og titlen på en lille roman af Andre Gide.

AGide

Romanen handler om en protestantisk præst, der indlemmer en forsømt og blind teenagepige i sin familie. I dagbogsnotater fortæller han om at åbne sindet på det dysfunktionelle menneske.
Præstens værktøjer er sanseligheden og bibelcitater om Det Gode.

Pastoralesymfonien beskriver lydsporet til pigens naturforståelse.

Præsten filosoferer over Jesu ord: “Var I blinde, havde I ikke synd”, (Joh. 9,41).
Og over hustruens manglende barmhjertighed…

Fortællingen åbenbarer, hvad der kan ske, når den blinde bliver seende. Dette indebærer andre bibelcitater end dem, der handler om verdens godhed og nåden.

Pastoralesymfonierne anbefales!