Føniks og Feng Huang

Føniks og Feng Huang er mytiske fugle, der symboliserer nyt liv. Begge er forbundet med renhed, hvor ild indgår i ritualerne.

Fuglen Føniks er en ægyptisk/fønikisk gudefigur, der med århundreders mellemrum brændte i sin egen rede og genopstod af asken. Ren og vital.

FuglPhoenix

Fuglen Feng Huang symboliserer den dobbeltkønnede renhed. Det flyvende kinesiske yang/yin-symbol for moral og retfærdighed.

FengHuang
Begge fugle er sjældne…

Solhvervsfesterne er oprindeligt renselsesfester, hvor ondskab/nid/kiv/misvækst ofres i bålene og giver nye muligheder for frodighed/retfærd/omsorg/godhed.

Aftenens psudokristne Skt.Hans-bål kan give anledning til solhvervsdukke-ritualet. Dukkerne indeholder/symboliserer de dæmoner/neuroser/ubalancer, som dræner os for livsenergi/retfærd/godhed. Se klummen om Solhvervsdukkerne!

Glædelig renselsesfest!