Kanzan

Kanzan

Kanzan/Hanshan
var en kinesisk poet/filosof
i det 8. århundrede:

Here is a message for the faithful
what is it that you cherish
to find the Way to see your nature
your nature is naturally so
what Heaven bestows is perfect
looking for proof leads you astray
leaving the trunk to search among the twigs
all you get is stupid

At finde Vejen, Tao, er praktisk nu-træning.
Den vej, som viser vejen , er ikke vejen!
Vejen er hverken fortid eller fremtid.
Den er nutid.
Rette sted til rette tid.

Kanzan betyder
Det Kolde Bjerg.
Metafor for en
buddhatilstand.
Pink?
Den lyserøde sky 😉

KanzanMaj2016