Wohlleben

Wohlleben

Peter Wohlleben er økologisk tysk skovfoged og forfatter til bestselleren Træernes Hemmelige Liv.

Bogen består af 36 korte essays, som omhandler konkret biologi: træers/planters kemiske og elektriske udvekslinger.
Eksempler på overskrifter er:
Træernes Sprog.
Vintersøvn.
Tidsfornemmelse.

Det “hemmelige” består i, at økologisk grundviden præsenteres på en måde, så uvidende mennesker kan forstå den.
En skovtur!

Under jorden frigives kemikalier fra rødderne: rodexudater. Det kan være små elektrisk ladede ioner af atomstørrelse (Na+), salte (NO3-) eller komplicerede kæmpemolekyler, der fungerer som enzymer/hormoner/buffere m. fl.

Nogle stoffer styrker og beskytter planten selv og dens “venner”, andre stoffer er væksthæmmende eller direkte gifte for uønskede konkurrenter.
Planterødderne sanser hinanden – og jordvandets indhold af kemikalier, hvoraf mange stadig er ukendte for videnskaben.
Grænserne for de enkelte organismer er ikke lukkede; alle er forbundne ved hjælp af svamprod (mykorrhiza).
The WoodWideWeb! (side 18)

Over jorden frigiver planter lignende myriader af kemiske komponenter,
der kan opfattes som “duftstoffer” = signaler, fordi de optræder/sanses/optages i luften.

Træer kommunikerer med hinanden!

I essayet Mit eller dit? omtales skovens fint justerede økosystem.
Jungleloven hersker i urskoven; alle vil bare gerne overleve.
Ingen tager hensyn til de andre – og alligevel:

“Den, der er for grådig og tager for meget uden at give noget igen, driver nemlig rovdrift på sit eget livsgrundlag og ender med at uddø.” (side 102)

Wohlleben formulerer økologisk viden,
som også gælder som sandheder for menneskelivet.
Sund fornuft! Mytos! Harmonic Living!

Wohl-leben!

Læs og lær!

Gid bogen må være med til at udbrede respekten for hvert eneste træ på kloden!

Se også En Abildgård