Månetilbedelse

Månetilbedelse har været religiøs praksis overalt på Jorden til alle tider.  Månen styrer alle vandene, fra oceanernes lavvande/højvande til strømmene i levende væsner…
Ligesom en alvidende bedstemor har månen en magt, som alle ærbødigt må underkaste sig 😉
Bedstemor Måne er en urkraft, som ingen kan undgå!

Månens virke afhænger af årstiden(solen/BedstefarSol) og faserne.
Gennem året synes månen at skifte farve. Jo renere luften er, jo mere blå ses månen. I denne høsttid flimrer luften af organisk mikromateriale, og månens farve synes gulere end i klar luft.
Ved nymåne følges sol og måne på himmelen!

Somfugl2
under nymånen
påfugleøje i sol
kort livsøjeblik

Gennem året klummenterer jeg månerne efterhånden, som de kommer. Mine “kilder” er nordamerikanske indianere, keltiske traditioner, oldklassisk Artemis/Diana-historie og mine egne fornemmelser 😉

Lilla400småneskinsvækster
lilla og selvlysende
violet magi

Se også Månekællinger, Måneskålen , Månevisdom , Min Månevision og En Gammel Spand

Tidligere klummer kan findes ved at søge på “måne” i denne hjemmesides søgefelt.