Enso

Enso er den japanske betegnelse for en cirkel malet i én bevægelse. En manifestation af tomhed eller åbenhed eller uendelighed eller oplysning eller helhed eller sindet eller…

Cirklen sker i ét øjeblik, som af og til ledsages af et haikudigt:

cirkel i nutid
enestående enkel
månespejl i vand

en bevægelse
udenom og indeni
dampende skål te

flyveåndefugl
sindsforvandlingens maske
med rod i cirklen

Enso-cirkler er malet under de fleste af mine malerier.

Mellem Verdensrum


Hulheder forvirrer helheder

Norner

enso, digte, malerier og fotos
Anne Voel