Hineni

Hineni: Her Er Jeg!

Hineni er det hebraiske udtryk for at stille sig til rådighed. Den arketypiske betydning indebærer, at mennesket stiller sig til rådighed for Den Store Orden. Gud og Skaberkraften. Det Numinøse.

Kort før Leonard Cohen (1934 – 2016) døde, udgav han You Want It Darker. Digtet har omkvædet HINENI, og de første linjer lyder:

IF YOU ARE THE DEALER
I’M OUT OF THE GAME
IF YOU ARE THE HEALER
I’M BROKEN AND LAME

Digtet er en tankevækkende kommentar fra en poet med livet bag sig…

Kort før David Bowie (1947 – 2016) døde, udgav han Blackstar, som handler om kvindekraft, Isis og Moder Jord:

On the day of execution
only women kneel and smile…

Kort før Miyamoto Musashi (1584 – 1645) døde, udgav han Dokkōdō.

Grow Pink!

GrowPink

Grow Pink!

Gør modstand!
Mod forgiftning af
menneskehedens fysiske
og mentale miljø.

Sig NEJ, sig NEJ
til købte eksperter
med syge produkter
og iskolde hjerter

Sig NEj, sig NEJ
til falden på halen
for facebook og apple
og storkapitalen

Sig NEJ, sig NEJ
på dine egne
og på dine børns
og børnebørns vegne*

*inspireret/citeret af Gnags 1976:
Peter AG Nielsen: Sig NEJ til atomkraft.
Fra LP-en: ATOMKRAFT? NEJ TAK.

About Grace

AboutGrace

“About Grace” er titlen på Anthony Doerrs roman om en mand, der er født under himmelstrøg med lange vintre med korte dage.

Ordet “grace” er uoversætteligt. Det indeholder ynde, orden, harmoni, taknemmelighed, nåde, god vilje og mangfoldige beslægtede stemninger. De gennemsyrer denne anbefalelseværdige fortælling om naturen og mennesket i den.

Hovedpersonen er David Winkler, der er ekspert i vand. Siden barndommen har han studeret vandets natur, dets vandringer og tilstande. Han er ganske særligt fascineret af snefnug (se snefnug-klummen). David Winkler er ekstremt sansende.  Hypersensitiv. Han har et intenst drømmeliv, som overskrider grænsen til hans vågne tilstand. Drømmene er så stærke, at de bestemmer hans liv blandt mennesker.

Romanen er en medrivende beskrivelse af en følsom videnskabsmands liv. Læseren møder ham under flyveturen på vej tilbage til jordens nordlige halvkugle efter år i troperne. Blandt romanens øvrige interesssante personligheder forekommer datteren Grace. En moderne kvinde, der gør fortællingen jordbunden/aktuel/nutidig og balancerer bogens videnskabelige vidder.
Eminent historie!

Også U2 beretter om Grace:

Grace, it’s the name for af girl
It’s also a thought that changed the world

Grace finds goodness in everything

Grace finds beauty in everything

She carries a pearl in perfect condition

Grace makes beauty out of ugly things

Ungeren Lever

Ungeren4

ungeren lever

Ungeren1

dekorerede kroppe

Ungeren3

vintagepunkerfest

Ungeren2

økologi stortrives
i ungdomshusets køkken

Dionysierne

Dionysierne var oprindeligt kvinde-orgier, der blev fejret i våren i det gamle Grækenland. Ved nattetid dansede kvinder med fakler gennem bjergskovene til vilde rytmer, så de blev ude af sig selv (ekstatiske) og følte frugtbarhedsguden Dionysos i sig (entusiastiske). Nogle kvinder forblev i begejstringen (manien) og kaldtes mænader. De sønderrev dyr med de bare hænder – og ammede dyreunger!

Dionysos var Zeus’s yngste søn. Hans mor Semele døde med gudebarnet i sig, da Zeus åbenbarede sig for hende. Han flyttede drengefostret ind i sit eget lår, og da det var fuldbåret, bragte Hermes barnet til mænaderne ved bredden af Okeanos. De ammede ham og opdrog ham til glædes-orgier.

Kulten omkring Dionysos fulgte årstiderne. Død og genfødsel. Frugtbarhedsguden fik tilnavnet Bakchos: det unge skud. Oprindeligt dækkede den betegnelse al ny plantevækst, men da romerne omplantede ham, blev han til Bacchus, vinens gud.

Kvinderne inddrog med tiden mænd i deres orgiastiske danse, og dionysierne udbredtes i hele den græske verden. I Delfitemplet i Eleusis blev Dionysos tilbedt, når Apollon ikke var hjemme. Dér kaldtes festerne eleusierne.

WABouguereau1825-1905Bacchus

Tiden er inde til dionysier og eleusier. Foråret bringer ekstase, entusiasme og manier. Lad os kridte fodballerne og danse!

Se også Kend Dig Selv om Delfi’s orakel.

Taknemmelighed

Taknemmelighed er overskriften for årets tolvte måne:

Lovprisning!

fransklara

Klara, Frans og fuglene

Lovet være Skaberen,
især Bedstefar Sol, som er dagen,
og ved ham gives lyset og livet.
Strålende med stor glans.
På Dig, Allerhøjeste, er han et billede.

Lovet være Du, Store Ånd,
gennem Bedstemor Måne og stjernerne.
På himlen har Du skabt dem,
at lyse for os i natten.

Lovet være Du ved Broder Vind
og gennem luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr,
hvorved Du opholder Dine skabninger.

Lovet være Du ved Søster Vand,
som er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være Du ved Broder Ild,
der tjener os med lys og varme
smuk og munter og kraftig og stærk.

Lovet være Du, Moder Jord,
som opretholder og nærer os
og frembringer alskens frugter
med farvede blomster og græs.

Min fortolkning af et uddrag af
Skabningernes Lovsang af Frans af Assisi (1182-1226),
som hylder Moder Jord, Fader Himmel og de 5 elementer.

I Slot og Vrå

i slot og i vrå
solskin på rig og fattig
i mørketiden
5 – 7 – 5

kronborg400

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.*

havhus400s

*Lysets engel går med glans
nisserne lutrer mørket 😉
7 – 7
waka af Anne Voel

Pastoralesymfonien

LBeethoven

Pastoralesymfonien er Beethovens 6. symfoni.
Og titlen på en lille roman af Andre Gide.

AGide

Romanen handler om en protestantisk præst, der indlemmer en forsømt og blind teenagepige i sin familie. I dagbogsnotater fortæller han om at åbne sindet på det dysfunktionelle menneske.
Præstens værktøjer er sanseligheden og bibelcitater om Det Gode.

Pastoralesymfonien beskriver lydsporet til pigens naturforståelse.

Præsten filosoferer over Jesu ord: “Var I blinde, havde I ikke synd”, (Joh. 9,41).
Og over hustruens manglende barmhjertighed…

Fortællingen åbenbarer, hvad der kan ske, når den blinde bliver seende. Dette indebærer andre bibelcitater end dem, der handler om verdens godhed og nåden.

Pastoralesymfonierne anbefales!

El Duende

Pyt

El Duende
er uoversætteligt spansk
om
Magisk Vind
Rytmisk Åndedrag
Medrivende Strøm

El Duende
er fortællingens kraft,
som bærer fortæller/lyttere.

El Duende
er dansens inderlighed,
som betager/indtager/overtager
de dansende,
musikere/sangere.

El Duende
er kunstnerens daimon/nisse/alf,
som besætter bevidstheden.

El Duendes tilstedeværelse
be-riger, be-liver og be-fordrer.

El Duendes fravær
er tomhed.