Solen Formørkes

Solen formørkes af dette døgns nymåne. Ved en næsten usandsynlig og magisk kendsgerning: Solen er 400 gange større end månen, og afstanden mellem månen og solen er 400 gange større end afstanden mellem jorden og månen. Derfor dækkes solskiven så præcist af måneskiven, at kun solens ildsprudlende protuberanser ses under formørkelsen.

Under solformørkelsen hindres strålet i at nå jorden, og temperaturen falder. Planternes opbyggende fotosyntese ophører, så den nedbrydende ånding indtræffer. Mennesker holder vejret og fuglene forstummer.

FM12-400s

Døgnets nymåne er den niende i dette solår, første måne viste sig den 29. december. Det betyder, at dette solår omfatter en trettende måne: den blå forvandlings måne. The Blue Moon, som  indebærer muligheder for store forandringer.
(For en ordens skyld: Solårets niende måne er kalenderårets ottende måne…)

Fortællingen gennem årets 12-13 måner handler om livets udfoldelse. Dets manifestation ses i plantelivet/dyrelivet. Udviklingen/mønstret følger strålet/årstiden, solen og månen:

hviletid/forberedelse (3 hvide måner)
spiring/vækst (3 grønne måner)
blomstring/frugtudvikling (3 gule måner)
modning/forfald (3 røde måner)
forvandling (1 blå måne)

Jordelivet – medregnet mennesker – er underlagt årstiden fysisk. Men vi har også muligheden for bevidst og mentalt at medleve/fordybe/overgive os til de stemninger, som solens/månens forandringer foranlediger.

Denne augusts nymåne er den sidste af de gule måner, hvorunder blomstringen/frugtudviklingen sker. Hvordan mon solformørkelsen påvirker månekraften ?