Thorshøjgård

Thorshøjgård i Dronningmølle blev drevet af Niels Kristian Stokholm efter Rudolf Steiners principper. Antroposofi. Biodynamik.
Gårdens bygninger er opført lige syd for bronzealderhøjen Thorshøj. Den knejser udenfor køkkenviduet, så under enhvert køkkensysleri bliver man mindet om forfædrene.

Stokholm400

Stokholm og daværende hustru var mine læremestre i biodynamisk liv, da jeg i 1980 tog orlov fra Landbohøjskolen. Deres spirituelle og praktiske liv var gennemsyret af antroposofien, og hverdagen blev levet i ærbødighed overfor livskræfterne. I overensstemmelse med fortiden/fremtiden – og med respekt for forfædre og efterkommere. Og for de umiddelbart ikke så sanselige kræfter, der påvirker livet. På såvel atomare og kosmiske planer. De enkelte menneskers åndsbevidsthed og forståelse for skaberværket var kernen i dannelsen, for åndsbevidsthed indebærer helhed. Manglende bevidsthed og omsorg medfører ragnarok…

Det økologiske paradigme har rødder i giftfrit bæredygtigt jordbrug. Men den biodynamiske filosofi er langt mere omfattende end de økologiske principper. Jordens og menneskehedens fortællinger gennem årstiderne definerer alle biodynamikerens beslutninger og handlinger.
Når Den store Helhed er blevet hverdagskost, opleves forbrugersamfundet som forgængelighedens/forfængelighedens tomhed. Forfald. Steiner har dog ikke patent på helhedstænkning!

Filmen “Så meget godt i vente” er en tankevækkende og internationalt prisvindende dokumentar af Phie Ambo. Den fortæller om det skønne/søde og hård/sure liv på Thorshøjgård. Anbefales!