Den Nye Måne

Den nye måne er årets 11. måne.
Den indleder Mørketiden,
som varer fra Allehelgen/Samhain
til Kyndelmisse/Imbolc.

I BedstemorMåne-traditionen styrker denne måne
vore evner til udholdenhed og innovation
– og viljestyrken til hvile!
At magte mørketiden!

Årets lyse dage er henrundne.
Vækstsæsonen og arbejdet med jorden er fuldendt.

Nu kommer hvilemånerne.
Fordybelsestiden.
Og dermed erindringerne,
der skal forvandles til erfaringer.
Fra året – og fra livet.
De døde mindes
og minder os om døden.

Livsperspektiveringen topper,
når lyset atter fødes ved vintersolhverv.

Denne nymåne tilbyder allerede nu
opmærksomhed
på udholdenhed, nytænkning og ro
i mørketiden.

saft og kraft og magt
mørketidens måners lys
viljestyrkende

moonworshiprev400