Den Nye Måne

Den nye måne er årets 11. måne.
Den indleder Mørketiden, som varer fra Mørkefesten (Allehelgen/Samhain) 
til Lysfesten ( Kyndelmisse/Imbolc).

I BedstemorMåne-traditionen styrker denne måne vore evner til at magte, at holde ud, at tænke nyt – og at hvile.
At magte mørketiden!

Årets lyse dage er henrundne. Vækstsæsonen og arbejdet med jorden er fuldendt. Tiden er til at skabe nye tanker på baggrund af erfaringer og erindringer med rod i vore døde forfædre – med hensyn til de kommende 7 generationer.

Livsperspektiveringen topper, når lyset atter fødes ved vintersolhverv.

saft og kraft og magt
mørketidens måners lys
viljestyrkende

moonworshiprev400