Begrebsforvirring

Minimalisme og bæredygtig økologi kan gå hånd i hånd, men kan også være direkte modsætninger. Decluttering/Downsizing/SimpleLiving er også livsstilsoverskrifter. Værdinormerne kan være baserede på såvel økologiske som forbrugeristiske værdinormer.

Decluttering er oprydning. Med henblik på at skabe overblik og frihed. Det indebærer at sortere ting og erindringer, så fortiden og ophobninger ikke hindrer livet i nutiden. Men processen indebærer ikke nødvendigvis minimalisme – blot plads til nye tilknytninger.

Downsizing handler om at bo småt. Få kvadratmeter. Som regel indebærer det udsmidning. Men ikke altid med minimalisme som mål. Mere en koncentration af affektionsværdier i et “museum”. Med mulig fortsat bundethed til ting – og rod.

Minimalisme indebærer minimal tilknytning til ting. Forbrugeristisk eller/og økologisk. En variant er jord-til-bord SimpleLiving. En slags nutidig fortolkning af det “fattigdomsbegreb”, som Frans fra Assisi opfandt som reaktion på den katolske kirkes materialisme. Enkel livsførelse!

Bæredygtighed er et vidt devalueret begreb. Brugt og misbrugt af modsatte ideologier 🙁