Runekast

Kan400Runer Anne Voel

Runekast
er en af Kanølfs spidskompetencer!
Trolden forklarer, understreger og påpeger dog altid, at runekasteri intet har at gøre med spådomskunst!
Runernes magi er, at de peger på ens egne kræfter…

Runer kan ikke se ind i fremtiden. Tiden er de tre norners gebet.
Urd, Verdande og Skuld er de vævende seere.
Urd samler og erindrer Fortiden, den “mindfulde” Verdande belyser og agerer med i Nutiden, og Skuld profeterer om Fremtidens scenarier.

At kaste runer er at vække indsigten i hin enkelte til den kollektive mytosverdenen.

Første skridt er at overføre runekraft til kastbare materialer. Under et værdigt rituel ristes runerne (= hemmelighederne) en for en i træ, knogler, horn, vellum eller andet materiale, der er tilgængeligt, kastbart og holdbart.

Kanølf bruger små flade strandsten. Hver enkelt sten er opsamlet i morgensol og udsøgt med en specifik rune for øje. Allerede fra opsamlingstidpunktet ved stenen, at den er udvalgt til “runesten” 😉

Inden kastesceancen samles opmærksomheden ved at lukke for udenomspulsen og hilse Verdenshjørnerne – ligeså Fader Himmel og Moder Jord.
Derefter fokuseres tænker, følelser og fantasi på det emne, hvortil runernes kommentar ønskes.

Runerne kastes på en udvalgt begrænset flade, skind, klæde,træbakke eller? Kasteområdet skal defineres, for runer med et særligt budskab giver sig til kende ved at lande udenfor rammen!

En rune-konsultation består af tre kast.
Efter hvert kast sorteres de rygvendte fra. Efter de to første kast opsamles retvendte runer, og de kastes igen.

Hvis der efter tredje kast ligger retvendte runer, modtages og afkodes deres mytiske/arketypiske/magiske symbolbetydning/besked/coaching – ligesom ved drømmetydning.

Eksempel:
Kanølfs runekast handler om dette Runekast-indlæg ‘liv’:

Kast 1:
7 rygvendte runer frasorteres.
Kast 2:
7 rygvendte runer frasorteres.
Kast 3:
4 rygvendte runer frasorteres.

Runekast123-400

Tilbage er 6 retvendte runer:Runetydning400

Raid: Rejse/Bevægelse/Forandring

Elgir: Dyreriget/Intuition/Jagtlykke

Kaun: Fakkel/Oplysning/Inspiration

Peord: Mineralriget/Klippefasthed/Troværdighed

Ior: Hesten/Samarbejde/Næstekærlighed

Tyr: Vilje/Mod/Udholdenhed

Konklusion:
Runekast-klummen foreslår opmærksomhed på forandring i henhold til intuition og oplysning.
Grundlaget er troværdighed og næstekærlighed, og projektet kræver Guden Tyrs sindelag (vilje/mod/udholdenhed)…

😉

Se alle runernes betydning: Runer
og
Kanølf-og-Runerne