Runekast

Kan400Runer Anne Voel

Runekast
er en af Kanølfs spidskompetencer!
Trolden forklarer/understreger/påpeger dog altid, at runekasteri
intet har at gøre med spådomskunst!
Runernes magi er, at de peger på ens egne kræfter…

Runer kan ikke se ind i fremtiden. Tiden er de tre norners gebet.
Urd, Verdande og Skuld er de vævende seere.
Urd samler/erindrer/konsulterer Fortiden, den “mindfulde” Verdande lever/agerer med i Nutiden, og Skuld profeterer om Fremtiden.

At kaste runer er at vække indsigten i hin enkelte og i den kollektive verden.

Første skridt er at overføre runekraft til kastbare materialer. Under et værdigt rituel ristes runerne (= hemmelighederne) en for en i træ, knogler, horn, vellum eller andet materiale, der er tilgængeligt/kastbart/holdbart.

Kanølf bruger små flade strandsten. Hver enkelt sten er opsamlet i morgensol og udsøgt med en specifik rune for øje. Allerede fra opsamlingstidpunktet ved stenen, at den er udvalgt til “runesten” 😉

Inden kastesceancen samles opmærksomheden ved at lukke for udenomspulsen og hilse Verdenshjørnerne – ligeså Fader Himmel og Moder Jord.
Derefter fokuseres tanker/følelser/fantasi på sagen/emnet/spørgsmålet, hvortil runernes kommentar ønskes.

Runerne kastes på en udvalgt flade, skind/væveri/silkeklæde/træbakke osv… Kasteområdet skal defineres, for runer med et særligt budskab giver sig til kende ved at hoppe udenfor rammen!

En rune-konsultation består af tre kast.
Efter hvert kast sorteres de rygvendte fra. Efter de to første kast opsamles retvendte runer, og de kastes igen.

Hvis der efter tredje kast ligger retvendte runer, modtages/afkodes/oversættes deres mytiske/arketypiske/magiske symbolbetydning/besked/coaching – ligesom ved drømmetydning.

Eksempel:
Kanølfs runekast handler om denne Runekast-klummes “liv”:

Kast 1:
7 rygvendte runer frasorteres.
Kast 2:
7 rygvendte runer frasorteres.
Kast 3:
4 rygvendte runer frasorteres.

Runekast123-400

Tilbage er 6 retvendte runer:Runetydning400

Raid: Rejse/Bevægelse/Forandring

Elgir: Dyreriget/Intuition/Jagtlykke

Kaun: Fakkel/Oplysning/Inspiration

Peord: Mineralriget/Klippefasthed/Troværdighed

Ior: Hesten/Samarbejde/Næstekærlighed

Tyr: Vilje/Mod/Udholdenhed

 

Konklusion:
Runekast-klummen foreslår opmærksomhed på forandring i henhold til intuition og overlevelse.
Grundlaget er troværdighed og næstekærlighed, og projektet kræver Guden Tyrs sindelag (vilje/mod/udholdenhed)…

😉

Se alle runernes betydning: Runer
og
Kanølf-og-Runerne