100 Ord

100 ord er en fast ramme
– ligesom haiku’s 5-7-5 + 7-7 stavelser.

Skrivebegrænsninger virker
på samme måde
som andre faste rammer:
fantasien blomstrer!

Begrænsede begrænsninger kan åbne
for den ubegrænsede fantasi!

Alt for mange frie valg
kan derimod lamme fantasien.

Begrænset rådighed over ord/stavelser,
penge og hvad som helst
medfører spørgsmålet:
Hvad nu?

Hvis begrænsnigen er
blå maling,
kartofler, æg og løg,
48 kvadratmeter,
grønt tøj
eller
cykeltransport,
hvad så?

Den tidligere klumme Kun Fantasien
er at fableri om,
at fantasien aldrig sætter grænser.

Ud af fantasiens udfoldelse
indenfor begrænsninger
kommer glæden ved nøjsomhed 😉

Nu må jeg stoppe dette
sludder-for-en-sladder-rableri
(1 ord!),
fordi ordoptællingen viser 100 😀