Pinse

Pinse

Pink In-Spiration

Pinse var i tidernes morgen
en tak-offer-fest for vintersæd-høsten
i Middelhavsområdet.

Da jøderne indvandrede fra Ægypten
lagde de Shavout-festen for Torahen oveni
den kanaanæiske agerbrugskult.

Jødisk talmagi indebærer at tælle dage,
og shavout markerer afslutningen
på omer-tælleriet: 7 x 7 dage
efter påskesorgen i Ægypten.

Da Jesu venner fejrede denne jødiske fest,
gjorde de det så grundigt,
at Den-Hellige-Ånd,
Spiritus Sanctus,
tog bolig i dem.
Festen gik op i inspireret tungetale!

Da Konstantins magt-elite senere definerede,
hvordan kristendommen skulle skrues sammen,
overførte de folkemassernes opmærksomhed
fra hedenske/jødiske fejringer
til magthavernes “kristenhøjtider”.
7 x 7 = 49  blev til 50:
halvtredsindstyve dage efter påske,
pentekoste:
Pinse!