Stor Kobbersneppe

stor kobbersneppe
en timestid i havklit
inderligt intenst

KobSnep1
lav sol skinner på nærvær
sneppen og kvinden skygger

KobSnep2

waka & foto
Anne Fugl