Årets Første Nymåne

Årets første nymåne indtrådte kl. 2.31,
og den er den første af årets tre hvide måner.

De hvide måner står for det
hvilende/uberørte/modtagende.

Efter dem følger tre grønne måner for
spiring/vækst/udfoldelse.

Sommertidens tre gule måner vedrører
blomstring/befrugtning/modning.

Vækståret fuldkommes af tre røde høstmåner med
høst/lagring/taksigelse.

Den Blå Måne er den 13. måne,
Forvandlingsmånen,
som indtræffer omtrent hver tredje vinter.

De 13 måners kræfter påvirker hele naturen
– også menneskers daglige gøremål.

Kulturer over hele verden har til alle tider respekteret
og tilbedt månen.
Kristne fejrer påske den første fuldmåne efter forårsjævndøgn,
og muslimer følger månekalenderen uden årstidskorrektion.

I religioner, hvor den eneste gud ikke har herredømmet,
dyrkes kraftfulde månegudinder.
Den græske kulturkreds ærede månen og naturen
ved flere gudinder, især Selene (søster til solen Helios)
og Artemis, tvillingesøster til solguden Apollon.

Romerne omsatte dem til Luna og Diana.
Skabelon for månegudinderne var vor gamle veninde Isis,
ægypternes magtfulde gudinde for måne,
vand (Nilen) og frugtbarhed.

I vor nordiske tradition var Måne(Mani) en mandefigur,
som sammen med søsteren Sol bevægede himmellegemerne.

Månen og vandet er uadskilligt forbundne (gudinder eller ej);
månen styrer jordvandet og havets ebbe og flod.
Da alt levende er vandholdigt,
er også du, mennesket, (ubevidst?) i månens vold.

Vore luner svinger mere og mindre med månens faser,
og for at undgå at blive overrumplet af det lunefulde,
kan det være en god idé at være bevidst om månerytmen.

Månepsykologi er ikke en videnskab
i den teknokratiske såkaldte civilisation.
Men mennesker har altid
og alleandrevegne
sanset og studeret månens indvirkninger
på såvel mennesker som den natur,
vi er en del af, uanset om vi vil eller ej.

Menneskers ærbødighed overfor sin plads i naturen
kommer gerne til udtryk
i poetiske og symbolske vendinger.
Den første hvide måne kaldes Den Vågnende,
og dens kraft vækker evnen til at være åben.
Under denne måne er vi særligt modtagelige for
spirende indsigter,
nye relationer
og ukendte horisonter.

Tiden er inde til at få øje på
nye indfald/erkendelser/vaner.

May The Moon Be With You!

Moonlight400 Moon Indigo
Anne Voel
(solgt)

livsforVANDlende
mørk underjordisk urmagt
blå vintermåne