Forstenet Stranding

 

forstenet stranding
svømmende havdyr på land
sandet hvileplads