Lussenatten

Lussenatten varer 17 timer og 4 minutter.
På mit sted.
Årets længste nat.
Vintersolhverv.
Yul!

Siden Allehelgen/Samain/DeDødesNat
har porten til Åndeverden stået vidt åben,
og i Lussenatten kan Djævelen pacificeres!
Han var Ærkeenglen Satanael.
GudsLysendeSendebud/Lysbæreren/Lucifer.

Men forfængeligheden besatte ham.
Satanael ville være den mest lysende.
Den mest sete.
Den første og fremmeste.
Den mest beundrede.
Have flest likes!
Være gud-og-hvermand’s idol.

Gud forviste ham fra himmelen!
Satan blev Djævel på jorden.
Her har han mange venner,
der beundrer hans djævelskab.

Yuletiden forpestes af hans påfund:

1. Forfængelighed/Hovmod(Påfugl),
2. Gerrighed/Nærighed(Tudse),
3. Nydelsessyge/Spillelidenskab(Ged),
4. Misundelse/Jalousi(Slange),
5. Grådighed/Fråseri(Svin),
6. Vrede/Had(Kattedyr),
7. Dovenskab/Ligegyldighed(Snegl).

7synder

De 7 dødssynder er dæmoner krible-krablende
ind under huden på os
– helt ind i vore hjerter.

I Lussenatten kan de manes i jorden
ved at blive set og blive benævnt.
Lysets Jomfru Lucy kan hjælpe os
med at oplyse og opløse djævelskaben.

Det er dog kun vore egne dæmoner,
vi kan bortmane!
De andres må vi lære at finde os i 😉

Olga og Kedsomheden

Olga og Kedsomheden er et lille mesterværk.

olgak400

Flemming Quist Møller præsenterer Olga således:

Olga var en lille tøs
gik på bare tæ’r og frøs
næsen løb og Olga nøs

Olga bliver syg og får feberdrømme,
der udfolder sig i FQM’s forrygende billedunivers.

I egen person møder vi Pjank og Pjat og Fantasi,
Led og Ked og Raseri, Spot og Spe og Drillepind
i 3-strofede rimede vers.
Indtil Kedsomheden kvæler farver og rimeri.

Undervejs besøges bl. a.
Wupperjammerthal-am-Glockengockenzee,
og vi møder Elefanten Alf,
Tryllefeen Flora Nattergal
og sovsekanden Marie-Antoinette,
som blev loppet på Christiania.

O&K er en perle for alle børn og voksne,
der kan dansk – eller vil lære sproget.

FQM er også forfatterfar til Minibillen,
Snuden, Cykelmyggen Egon og andre,
som det er skønt at være ven med.

FQMs overdådige selvbiografi
Rytmeflip og Abestreger
giver et indblik i,
hvordan Olga og andre kom til verden.

FQMs univers er vildt anbefalelsesværdigt!

Eventyr og Myter

Eventyr og myter bærer livsvisdom
gennem generationers mundtlige overlevering.

Eventyr indeholder vejledning i at klare sit eget liv.
At blive dronning/konge i sit eget slot/rige/liv!

Myter beretter om folkets
oprindelse/sammenhæng/urhistorie.
Folkesjælen.

Hin enkeltes og folkets harmoni beror på
tillid til Det Meningsfulde Mønster.
Dertil hører også adgangen til drømme
og tydningen af dem og naturens varsler.

Eventyr/myter/legender formidler
de magiske mønstre,
der “hjernevasker” lyttere til at agere
med harmoni-ønsket som mål.

Under socialrealismen blev eventyr bandlyst,
og mange børns harmonifantasi blev ikke “vækket”.
Bruno Bettelheim blev fortaler for, at eventyr
er det arketypiske grundlag for at udvikle en
problemløsende/overlevende/kreativ personlighed.

I Den Lille Hvide Kat tvinges den tredje søn
til at kappe hoved og hale af katten
og sætte dem omvendt på.
Derved vinder han sin dronning,
slottet og hendes kongerige.

Jo, der kan være gevinst ved at gøre op
med sin vanetænkning om,
hvad der er for/bag og ret/vrang 😉

Eventyrheksen og Mågen

Eventyrheksen og Mågen*

havmågens skæbne
heksen indtog hans hjerte
en dunkende lyd

Ved forårsjævndøgn vandrer Eventyrheksen langs det brusende ocean. I tiden inden har hun fanget mågers flyv og svæv med pensel på papir. Tusindvis af måger er dog ofret i brændeovnens ild.

Gennem timer, årstider og århundreder er måger årvågne livsvidner. Over lande – og over vande.

Denne morgen skyller brændingens lange rul om eventyrheksens fødder. Pludselig ligger mågen dér: Jonathan.** Død!

Endelig har han nået sit jordiske mål: han fløj ud af det timelige ind i evigheden. Ud af kroppen.

Blodet er stadig flydende, eventyrkonen indtager hans hjerte. Og lærdommen: at fange et NU. Mågen åbenbarer HAIKUs 3 regler:

1. 3 linjer
2. 17 stavelser (5 + 7 + 5)
3. zoomende bevægelse til sansning:

et stort univers (5)
en handling skaber fokus (7)
sansning på nært hold (5)

5: nu er det din tur
7: til at digte haiku
5: fang et nu i digt:

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Gull Anne Voel

* Uddrag af HAIKU 17 (Anne Voel)
** Jonathan Livingstone Havmåge (Richard Bach)

Solhverv og fuldmåne

DiaIndsigtBlueMoon

Solhverv og fuldmåne falder samtidigt i dette døgn!

Årets korteste nat indbyder til at blive fortalt igennem – under fuldmånen.

Forårets arbejde med jorden er fuldendt, så tiden er inde til at lade gro.

Gennem årets første seks måner har vi brugt sanser/krop/ritualer for at indlede/forberede/belive jorden med henblik på at sikre næste vinters forsyninger.

Tiden er inde til at træde tilbage – altimens vi deler fortællinger.

Om tidernes gang.
Myter/sagn/eventyr.
Livsvisdom – med indlagt humor.
Vore egne livshistorier.
Udad, udenad og indenad…

Sommersolhvervets sammentræf med fortællefuldmånen indebærer forstærket befordrende/oplysende/helende livsrefleksion og åbenhed overfor alt levendes givende/lærerige/vejledende fortællinger:

Rørhøgen om at svæve på opvinde.
Tusindbenet om at koordinere bevægelser.
Sommerfuglen om at flakse og lade sig forandre.

Den sjældne solhverv-fuldmåne er en særlig gave,
og hvis vi åbner vore sanser,
kan vi indtage de fortællinger,
der krydser/beriger/opliver vore vandringer!
Og lytte indad til vore egne lærerige livshistorier!

Solhvervsfuldmånen oplyser vor groende livserfaring.
Visdom?

Morgenfruen

Morgenfruens gammeldanske navn var morgenfro (morgenfrisk), og dens latinske betegnelse er Calendula officinalis.

Calendula: “lille tidmåler”, hun tæller soltimerne.
Officinalis: “fra klostres medicinrum”, droge.

Planten har været vidt brugt i folkemedicinen:
1. Hudhelende. Mod bylder, sår og virus.
2. Fordøjelsesbalancerende virkninger på galden, lymfen og fordøjelseshormonerne.
3. Afspændende på mavekramper og menstruationssmerter.

Morgenfrue er en af Moder Maries droger, der især virker ved troens kraft. Hendes engelske navn er Marigold, og hun har været hellig blomst i mange religiøse kulturer før kristendommen. Planten er symbol for Mytekredsen.

Glæden ved morgenfruens overdådige, orangegule og oplysende kurve gør hende til en yndet, tilbedt og elsket plante. Hun tillægges mange flere gode egenskaber, som med troen virker bedre, end kemiske undersøgelser kan dokumentere 😉

Morgenfruen hører til de kurveblomstredes familie. Kurven er en blomsterstand, som omfatter myriader af små blomster.
Hver lille blomst består af en farvet krone, som er formet som et rør eller en tunge, et 2-bladet støvfang/frugtanlæg (hun/yin) og 5 støvblade/dragere (han/yang), der er sammenvoksede til en femstjerne. Hver frugt indeholder kun et frø.
Nogle kurve består af tvekønnede blomster, medens andre indeholder både tvekønnede og enkønnede blomster.

Bemærk 5-stjernerne!

Buddhatilstanden

BuddhaGul🙂

Buddhatilstanden
betegner sædvanligvis
den oplyste/opløftede/ophøjede
satori

Kongesønnen Gautama gennemgik imidlertid flere tilstande,
som kan beskrives med Søren Kierkegaards stadieteori:

Det æstetiske livsstadium.
Der var engang en kongesøn, der levede i sus og dus.
Gautamas verden var så æstetisk fuldkommen,
som forgængeligheden kunne præstere.
Hans liv handlede om ham selv,
forfængeligheden/præstationer/nydelsen.

Det etiske livsstadium.
Så skete det, at han forlod slottets verden.
Han opdagede lidelsen.
Livsillusionen.
Maya.
Gautama så forskellen på godt og ondt,
og han brugte indsigten/empatien/viljen
til at formulere en moral/etik
og levede derefter.
Hans verden blev menneskehedens dimension,
etikken om Det Gode og askesen.

Det religiøse livsstadium.
Efter en tid erkendte han,
at lykke/tilfredshed/sjælefred ikke opnåedes
ved hverken nydelse eller askese.
Da indtrådte Springet.
Den kierkegaardske formulering
af den livsomvæltende personlige erfaring af Det Numinøse.
Evighedens tomme åbenhed.
Uden vej tilbage!
Kongesønnen/Menneskesønnen overgav sig
til satori-tilstanden/buddha-inkarnationen/universet.

Han levede til sine dages ende.
😉
Hævet over lykke og ulykke.